Namnlängder

Alla namn som finns i en almanacka kallas för en namnlängd. Till och från så stryks mindre vanliga namn ur den nuvarande namnlängden och då ersätter man oftast namnet med ett nytt.

Under åren har det funnits fyra namnlängder i almanackan.